AVÍS LEGAL

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fora d’aplicació.

L’Ajuntament de Vilassar de Mar es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisos o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació al lloc web de l’Ajuntament.

Titularitat del web

  • Domini: www.museuvilassardemar.cat
  • Responsable: AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
  • Adreça: Plaça de l’Ajuntament, 6, 08340 Vilassar de Mar (Barcelona)
  • Telèfon: 93 754 24 00
  • Adreça electrònica: ajuntament@vilassardemar.cat
  • NIF: P0821700B
  • Dades registrals: Registre d’ens locals de la Generalitat de Catalunya

 

Condicions d’ús

L’usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit dels continguts i serveis que ofereix el web amb URL: www.festamajorvilassardemar.cat també a abstenir-se de fer activitats il·legals, il·lícites o contràries a la bona fe i a l’ordre públic. Especialment, l’usuari ha d’evitar qualsevol conducta que pugui atemptar contra el principi de no discriminació per raons de sexe, raça, religió, ideologia o qualsevol altra circumstancia personal o social.

Finalment, l’usuari s’ha d’abstenir, a títol enunciatiu i no limitatiu, de tota activitat dirigida a suplantar qualsevol persona física o jurídica, o dirigida a interferir, violar, alterar o desconnectar el sistema, servidors, xarxes o continguts. En qualsevol cas, també s’ha d’abstenir de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dels dispositius de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats al web.

Com a conseqüència, l’Ajuntament de Vilassar de Mar es reserva el dret  a adoptar totes les mesures que consideri oportunes en cada moment, per tal d’evitar les activitats i conductes descrites. 

Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i / o gràfics, són propietat de l’Ajuntament o, si és el cas, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part de l’Ajuntament. Qualsevol ús no autoritzat prèviament es considera un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, text i / o gràfics aliens a l’Ajuntament i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar respecte als mateixos. L’Ajuntament autoritza expressament a que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, i en tot cas redirigir al lloc web principal de museuvilassardemar.cat

L’Ajuntament reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial, no implicant el seu sol esment o aparició en el lloc web l’existència de drets o responsabilitat alguna sobre els mateixos, com tampoc respatller, patrocini o recomanació per part del mateix .

Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho mitjançant el correu electrònic ajuntament@vilassardemar.cat.

 
Exempció de Responsabilitats

L’Ajuntament de Vilassar de Mar s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest.

Ús de Cookies

Aquest lloc web de pot utilitzar cookies tècniques (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l’única finalitat de fer més eficaç la navegació, i desapareixen en acabar la sessió de l’usuari. En cap cas, aquestes cookies proporcionen per si mateixes dades personals i no s’utilitzaran per a la recollida de les mateixes. 

Mitjançant l’ús de cookies també és possible que el servidor on es troba el web reconegui el navegador utilitzat per l’usuari amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, permetent, per exemple, l’accés dels usuaris que s’hagin registrat prèviament a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense haver de registrar en cada visita. També es poden utilitzar per mesurar l’audiència, paràmetres de trànsit, controlar el progrés i nombre d’entrades, etc., sent en aquests casos cookies prescindibles tècnicament però beneficioses per a l’usuari, ja que milloren l’experiència en navegar pel web. Aquest lloc web no s’instal·larà cookies prescindibles sense el consentiment previ de l’usuari.