EQUILIBRI I RELACIÓ
Núria Guinovart

Del 30 d’octubre a l’ 11 de desembre de 2022.

Aquest recull d’obres que porta per títol “Equilibri i relació” és la meva interpretació sobre la relació que s’estableix entre nosaltres mateixos i el nostre entorn.

Les obres de ciment sobre fusta suggereixen materials poc dúctils i carregats de duresa, però res tenen a veure amb el simbolisme que freqüentment se’ls atribueix. No es tracta de formes perfectes, canòniques, sinó de volums que interaccionen a la recerca d’un encaix estable.

Dins d’un aparent equilibri, que sempre insistim a establir, tenim les nostres mancances i molts cops la impossibilitat de portar a terme el que ens és idoni o el que desitgem. La realitat és ben diferent i naveguem en el desequilibri que, d’altra banda, és el que ens fa seguir esforçant-nos i lluitar.

L’obra d’art ha de quedar oberta al misteri i que cadascú la interpreti segons la seva sensibilitat.Muntatge de l’exposició

Exposició Relació i equilibri