FANGTASTIK
Elias Colomé

Del 30 de gener al 27 de febrer de 2022

És per a mi tot un plaer tenir cura de la presentació pública de l’artista Elias Colomé, en la seva primera mostra individual com a escultor. Autor bàsicament autodidacta, posseeix una llarga trajectòria com artista d’art urbà, al qual ha dedicat fins fa pocs anys la majoria del seu temps. Va ser a la primavera de l’any 2017, a l’espai Tasmània de Granollers, que vaig poder contemplar un conjunt d’obres seves realitzades sobre paper, d’un marcat ascendent surrealista on mostrava el seu món oníric a través de composicions complexes en les quals destacava el dibuix per damunt de l’aspecte cromàtic. Va ser llavors quan li vaig proposar que traslladés el seu món genuí i complex a les tres dimensions, invitant-lo a que experimentés amb el fang, coneixent i aprenent-ne la seva naturalesa i el seu comportament. Amb pocs mesos va assolir un excel·lent nivell tècnic, tant al meu taller com en el seu propi, on aplica els coneixements adquirits i desenvolupa la seva creació. Aprèn de manera meteòrica les bases de la tècnica del modelatge constructiu, i ho fa de forma natural, interpretant a la perfecció la seva idiosincràsia, tot descobrint les possibilitats que permet el fang, que és el material emprat. Treballa incansablement, aconseguint resultats propis, personals i genuïns, que es tradueixen en escultures en les que l’espai hi juga un paper fonamental. Una acurada selecció d’aquestes, de qualitat indiscutible són les que ens presenta en aquest magnífic espai del Museu Enric Monjo. El cap humà és la seva temàtica principal i ens el mostra sense concessions, donant via lliure a la seva desbordant personalitat creativa i ben sovint ho fa aixecant volums al límit de les possibilitats físiques de l’equilibri. Aquí és on l’escultor és únic i irrepetible, aconseguint mostrar-nos el seu món, intuïtiu, desbordant d’imaginació, ple de referències anatòmiques, subtils i sovint complexes. Contemplar el conjunt de les seves escultures, propicia una descoberta de matisos i riqueses que només l’obra d’art ens pot donar quan esdevé del tot autèntica.

Jaume Vallverdú | Comissari