GENEALOGIES. RECURS D’OPORTUNITATS
Facultat de Belles Arts UB

Del 6 de març al 3 d’ abril de 2022.

Un fragment de teixit elaborat amb draps de colors, extret de roba de rebuig, trenat per diverses persones per cordar una cadira recuperada, i a efecte de prototip per un projecte de disseny experimental i sostenible, esdevé imatge simbòlica, recursiva.

Hem de ser ferms defensors de la capacitat de servei públic de l’art i el disseny contemporanis, i de tot el que hi succeeix en els seus territoris intersticials. Des d’un enfocament metodològic, de procés constant, constructiu i reflexiu, s’ha d’apostar per crear situacions d’intercanvi on es difuminin els papers entre artistes i espectadors. Objectes, maquetes i models d’utilitat s’oposen a la discreta fredor de l’obra acabada. Matèries primeres deixen pas a la idea de suprareciclatge. Tractes humans oposats al mercadeig. Cures i coneixements encarnats versus transmissions estandarditzades.

L’art amb un posicionament participatiu, des de la cocreació, és dependent de l’experiència de primera mà i no entén d’encarceraments academicistes i esteticistes. Tampoc d’entelèquies. Ha de ser compromès i tangible. Oportú. Ètic. Ha de permetre aprendre a qui hi participa. Ha de fer pensar des de l’acció directa i ha d’interpel·lar l’ara de manera crítica, política i reivindicativa, des dels sabers de generacions prèvies: perquè el demà és massa tard.

Genealogies. Recurs d’oportunitats és una mostra que serveix com espai de reflexió i difusió dels aprenentatges i els serveis que contenen diferents projectes de creació que s’adscriuen en alguna de les anteriors afirmacions, promogudes per creatius novells o professionals vinculats a la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona.

Comissariat: Eulàlia Grau Costa, Joan Miquel Porquer Rigo i Teresa Valverde Gefaell

Projectes amb: Fundació Formació i Treball; Festival Internacional de Reciclatge Artístic de Barcelona – Drap-Art; Servei Comunitari de l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda; Àrea Metropolitana de Barcelona – AMB; Can Castells Centre d’Art de Sant Boi de Llobregat; i altres experiències de suprareciclatge tèxtil. Propostes invitades de: Tatiana Méndez, Marta Subirana Pedraja i Antonio Pablo Romero González.

Col·laboren: Micaela Botelho Ferreira, Andrea Martínez Arroyo, Laia Moretó Alvarado, Rafael Romero Pineda, Anaïs Civit López, Grup d’Innovació Docent Consolidat ATESI (Art, Territori, Estratègia docent, Sostenibilitat i Intervenció social – GINDC-UB/162), Grup ApS(UB) (GINDO-UB/174), Equip Deganal de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona i Simina Alexandra Crisan.


TALLERS DE LA FACULTAT DE BELLES ARTS UB AL MUSEU