DEFINICIÓ I OBJECTIUS

El Museu Municipal de Vilassar de Mar assumeix la definició de Museu establerta per l’International Council of Museums (ICOM) l’any 2007, segons la qual “un museu és una institució sense ànim de lucre, permanent, al servei de la societat i el seu desenvolupament, oberta al públic, que adquireix, conserva, investiga, comunica i exposa el patrimoni material i immaterial de la humanitat i el seu medi ambient amb finalitats d’educació, estudi i gaudi”.

D’aquesta manera, els objectius del Museu Municipal de Vilassar de Mar són els següents:

01

Conservar, estudiar, exposar i divulgar el patrimoni local heretat de les generacions passades

02

Impulsar el coneixement del patrimoni, de forma especial entre els centres d’ensenyament, i donar suport a la investigació

03

Promoure les arts visuals, especialment l’escultura i la fotografia, tant a nivell de creació com de difusió social