HISTÒRIA DEL MUSEU MUNICIPAL DE VILASSAR DE MAR

La creació del Museu Municipal va ser aprovada pel Ple de l’Ajuntament de Vilassar de Mar el 1955, però cal buscar els seus antecedents en la tasca duta a terme per Lluís Guardiola dins de l’entitat Amics de Vilassar, en les  excavacions del Centre Excursionista i en la trobada de la columna mil·liar, que van contribuir a promoure un estat d’opinió favorable a aquesta iniciativa. Aleshores es va proposar la formació d’una secció arqueològica, una d’història de la marina i la pesca i una d’etnografia.

Museu de la Marina de Vilassar

El Museu, impulsat per persones del poble de forma desinteressada, com el mateix Lluís Guardiola i, posteriorment, Damià Bas i Lluís Beulas, entre d’altres, va tenir diverses seus temporals fins que es va inaugurar la masia de la Sénia del Rellotge i es va engegar el Museu de la Marina (1992), ja que es va valorar que les col·leccions d’aquesta temàtica eren les més adients per obrir al públic.

En paral·lel, existia també la col·lecció d’escultura d’Enric Monjo, aplegada a la Gliptoteca Enric Monjo (1971), després Museu Enric Monjo (1986), històricament gestionat per la Diputació de Barcelona i posteriorment per un patronat amb presència municipal, fins que a l’any 2005 la Diputació de Barcelona va cedir tots els drets a l’Ajuntament de Vilassar de Mar.

Aquestes col·leccions, conjuntament amb els equipaments que les acollien, es van unificar amb la creació del Museu Municipal de Vilassar de Mar (2009),  enriquit amb les col·leccions d’art municipal i la necròpolis romana aplegades al Museu de la Marina. 

Posteriorment, s’hi van afegir l’Espai Cultural Can Bisa (2011), un equipament sense col·lecció pròpia especialitzat en fotografia, i la col·lecció de pintura Carme Rovira, aplegada a la Casa Museu Carme Rovira (2014).

El Museu Municipal de Vilassar de Mar forma part de la Xarxa de Museus Locals de la Diputació de Barcelona.