LA PUBLICITAT PER LA FESTA MAJOR DELS ANYS 1917, 1921 I 1928
Arxiu Municipal de Vilassar de Mar Damià Bas i Macià

Del 22 de gener al 6 de març de 2022

Exposició d’anuncis publicitaris de fàbriques, comerços i oficis de Vilassar de Mar o bé vinculats al nostre municipi, que es troben als programes de Festa Major dels anys 1917, 1921 i 1928. La majoria de la propaganda es manifesta en català, sobretot l’any 1928. Aquesta difusió posa de manifest l’evolució econòmica i social del nostre poble de l’any 1917 al 1928. També destaca l’evolució gràfica publicitària del Modernisme amb línies ondulades, suaus i orgàniques buscant l’asimetria; a l’Art Decó amb línies rectes, angulars i geomètriques buscant la simetria, cosa que ens fa veure que Vilassar de Mar estava al dia respecte a les modes i tendències d’aquells temps.