LA PUBLICITAT PER LA FESTA MAJOR DELS ANYS 1929, 1931 I 1936
Arxiu Municipal de Vilassar de Mar Damià Bas i Macià

Del 20 de gener al 3 de març de 2024

Exposició d’anuncis publicitaris del teixit comercial, fabril o d’oficis de Vilassar de Mar o vinculats al nostre municipi, que es troben als programes de Festa Major dels anys 1929, 1931 i 1936. Aquesta difusió posa de manifest l’evolució econòmica i social del nostre poble en aquests anys.

Gràficament, se segueix la moda imperant en aquell temps amb una barreja d’art déco, noucentisme i racionalisme. També podem veure que, malgrat la prohibició de l’ús del català per la dictadura de Primo de Rivera, al programa de Festa Major del 1929 hi consta propaganda en el nostre idioma en una proporció del 50%. En canvi, els programes del 1931 i del 1936, en plena II República Espanyola, estan íntegrament en català.