NUNC FEMINA
Sílvia Alcalà

Nunc Femina. Sílvia Alcalà. Museu Enric Monjo

Del 17 de gener al 28 de febrer de 2021

La pintura com a declaració de principis

Davant la rica i de vegades caòtica diversificació i pluralitat de l’art contemporani, a vegades un descobreix “rara avis”, l’obra d’artistes com la pintora Sílvia Alcalà. La percepció del seu treball destaca per la seva contundència pictòrica: pintures fetes amb tècnica mixta sobre paper i tela, amb un títol no menys contundent NUNC FEMINA.

Les seves icones, retrats realitzats laboriosament sobre trames de paper reciclat, palimpsests, no ens poden deixar impassibles per la intensitat i força del que expressen. Sílvia, relatora del món, ho fa centrada estrictament en l’ésser humà; en la seva galeria de personatges: retrats frontals, absorbents i també en la lleugeresa del formal i en la intensitat cromàtica on trobem “l’ésser universal” que tots som.

Aquesta mostra és en definitiva un imaginari humà format per dones, una sèrie que en la retòrica expositiva, no pot deixar impassible ningú.

No només per l’obsessiva mirada dels seus personatges femenins cap a nosaltres, establint aquest pont energètic que preconitza Kandinsky, sinó també en l’explosió i implosió cromàtica. Una pintura que és declaració de principis, sense concessions en aquest “savoir faire” amb el color i la forma que allibera la rigidesa.

Rafael Romero Pineda, 2021
Comissari exposició