ON HABITA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA
Joan Aureli Martí Boigues

Del 2 de setembre al 15 d’octubre de 2023

 

La violència masclista és aquella exercida contra les dones en un sistema de relacions de poder dels homes sobre elles i una greu vulneració de drets.

Segons l’Organització Mundial de la Salut, una de cada tres dones patirà algun tipus de violència masclista. A més a més, el nombre de feminicidis és cada cop més alt.

Cal, doncs, fer prevenció i sensibilitzar la societat, però també treba- llar en l’atenció, l’assessorament, l’acompanyament i la recuperació de les dones que han patit aquesta xacra.

La present exposició és una iniciativa de la Fundació SERGI, que promou accions en l’àmbit de l’habitatge social adreçat a dones víctimes de violència masclista.

Les imatges i els textos reprodueixen contextos rellevants de la vida de les dones en què es produeix un maltractament en sentit ampli: la inseguretat, el malson de tornar a casa sola de nit, fugir de l’agres- sor, la bretxa salarial, la cosificació femenina, les cures, etc.