TORRES DE DEFENSA

Durant els segles XV i XVI, davant l’amenaça de les incursions de corsaris i pirates barbarescos que venien des del mar, es van construir per tota la costa nombroses torres de guaita i de defensa per vigilar els possibles perills i donar refugi als vilatans.
Aquestes torres tenien diversos pisos, eren de planta rodona o quadrada i es trobaven aïllades, adossades o comunicades amb la casa a través d’un pas enlairat, ja que l’entrada mai era per la planta baixa. Podien presentar merlets i matacans per a la defensa.
En el terme de l’actual Vilassar de Mar, se’n van alçar tres: can Mi, can Nadal i can Rufau o Lledó de mar, a l’entorn de les quals es va anar constituint el nucli originari del Veïnat de Mar, que amb el temps esdevindria Vilassar de Mar. Formaven part d’un sistema defensiu de vuit torres que hi havia al vell terme municipal de Vilassar, que englobava els actuals Vilassar de Dalt, Cabrils i Vilassar de Mar.

Torre de Can Mir

Anomenada de Can Mi
(actual Ajuntament)

Torre d'en Nadal

Plaça de Pau Vila

Torre de Can Rufau

o Can Lledó de mar
(ca la Maria Espartera, Camí Ral, 13-17)