TORRE DE CAN MIR

Anomenada de Can Mi (actual Ajuntament)

De planta rodona, la torre de can Mi estava vinculada a la família Mir, un dels tres cognoms, juntament amb els Lledó i els Saura, que apareix en el fogatge de 1515 en el nucli del Veïnat de Mar. La torre i la masia s’emplaçaven a l’espai de l’actual Ajuntament i durant un temps va ser un hostal. En un plànol de 1887, la torre apareixia aterrada. En el moment de construir-se l’Ajuntament, el 1962, només en quedava la planta baixa, que servia de magatzem de les parades del mercat que se celebrava a la plaça. 

Gravat i projecte

On estava situada?