TORRE DE CAN NADAL

Plaça de Pau Vila

 La torre de can Nadal va ser construïda el 1551 per la família Sala, que es dedicava a l’elaboració de vidre bufat, i que alhora va comprar la propietat a Joan Roig, un proveïdor de vidre de la Casa Reial. El nom de can Nadal prové d’un traginer mallorquí que el 1636 va adquirir el mas i la torre i els va dedicar a l’hostalatge.
La torre té planta baixa, dos pisos i un terrat pla. Mesura 12,1 m d’altura i 5,40 m de diàmetre a la part superior i 6 m a la base, i disposa d’una escala interior que segueix l’estructura de la construcció. Els sostres interiors són de volta a mitja esfera. Les obertures són forats d’espitllera per a la defensa, tret de dues finestres gòtiques. És molt possible que originàriament el pont no existís i que la torre s’unís amb la masia per mitjà d’una passera que es pogués recollir en cas d’atac.
Restaurada el 1998, és l’única de les tres torres de defensa de l’antic Veïnat de Mar que ha arribat fins als nostres dies i que han format part de la majoria dels escuts que ha tingut Vilassar de Mar. 

Fotografies antigues

On està situada?