JAUME ALMERA I COMAS (1845-1919)

Canonge, geòleg i paleontòleg

Va simultaniejar els estudis eclesiàstics amb les llicenciatures en ciències físiques i ciències naturals. El 1885 va ser nomenat canonge de la seu episcopal de Barcelona i degà el 1912. Va ser membre i president de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona. El 1874 va fundar el Museu Geològic del Seminari de Barcelona.

Les seves investigacions es van centrar en les faunes fòssils d’invertebrats com a eina per a la datació dels terrenys i la confecció de mapes geològics. Fruit de les seves investigacions, es va poder confeccionar el mapa geològic de la província de Barcelona el 1887. Al llarg de la seva carrera va rebre múltiples premis i distincions. Va néixer al carrer de Sant Pere, al sector que avui s’anomena carrer del Canonge Jaume Almera, número 32.

Persones il·lustres i cultura popular

El curs 2019/2020 es va impulsar el projecte “Persones il·lustres i Cultura popular” per vincular els centres educatius i culturals i les seves activitats amb les persones il·lustres que han nascut o viscut a Vilassar de Mar. 

ESCOLA PÉREZ SALA