SINBIOTIKA
Txaro Marañon

Del 5 de setembre al 24 d’octubre de 2021 .

L’exposició Sinbiotika planteja un recorregut a través de les conseqüències desastroses que provoca la pràctica comuna  del fet “d’usar i llençar”: les enormes illes de plàstic generades en els oceans i la posterior integració del microplàstic en la cadena alimentària.

Txaro Marañon utilitza per a aquesta anàlisi dos materials de característiques oposades, l’argila i el plàstic. Aquesta primera confrontació d’elements desembocarà en una simbiosi que s’evidencia en el desenvolupament de l’exposició Sinbiotika.